Ponuka vín 25. 6. 2024

VinFest Vinica 2024 Výsledky

Prihláška VinFest Vinica 2024
Pozvánka pre vínárov 2024
Štatút VinFest Vinica 2024 malý
Štatút VinFest Vinica 2024 veľký
Logo VinFest Vinica 2024

Záznam z prieskumu trhu-final – doplnenie dokumentácie z obstarávania

Logo Zsigmond

Záznam z prieskumu trhu – 62200 €
Záznam z prieskumu trhu – 47300 €