Aktuality

Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. postupom podprahovej zákazky § 99 zákona č. 25/2006 Z.z.

Podrobnejšie informácie v priloženom súbore (49,5 KB) .


Website designed and developed by iMediaSolutions