Na základe rozhodnutia hlavného usporiadateľa festivalu Hontianska paráda oznamujeme všetkým priaznivcom, že vzhľadom na súčasnú situáciu sa 25. ročník festivalu ODKLADÁ na termín 20. – 21. august 2021.
Ďakujeme za Váš doterajší záujem a veríme, že sa všetci vidíme v zdraví na budúci rok.